Onze privacyverklaring

Wij beschermen persoonlijke gegevens.

Brainial B.V., gevestigd aan Padualaan 8 3584 CH Utrecht Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Neem contact opdetails

Website: https://www.brainial.com/
Telefoonnummer: +31 302378283
E-mailadres privacy@brainial.com

Persoonsgegevens die wij verwerken


Brainial verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website, diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- IP-adres;
- Een profielfoto die duidelijk identificeerbaar kan zijn;
- Gegevens over uw activiteiten op onze website;
- Internetbrowser, apparaattype en besturingssysteem;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@brainial.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op welke basis verwerken wij persoonsgegevens?


Brainial verwerkt uw persoonsgegevens op basis van toestemming, uitvoering van een overeenkomst, wettelijke verplichting en gerechtvaardigd belang. De verwerking van deze gegevens dient de volgende doeleinden:

- Verzenden van onze nieuwsbrief;
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken en in te loggen op onze diensten;
- Om goederen en diensten bij u af te leveren;
- Om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
- Voor het werven van nieuwe medewerkers;
- Brainial verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn;

Geautomatiseerde besluitvorming


Brainial neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Brainial) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden


Op de website Brainial treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Brainial kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Brainial verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Brainial blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Brainial maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen, zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Hierdoor kan Brainial de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. De bezoeker kan zelf bepalen hoe hij met cookies omgaat. Hij kan zijn browser zo instellen dat deze het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In het laatste geval kan hij instellen welke websites cookies mogen plaatsen. Alle andere websites worden dan verboden.

Brainial maakt ook gebruik van Google Analytics en Hubspot om te analyseren hoe gebruikers onze publieke website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google en Hubspot opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google en Hubspot zullen deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Zie: het privacybeleid van Google of Hubspot voor meer informatie, het specifieke privacybeleid van Google Analytics

Bekijken, wijzigen of verwijderen van gegevens


U heeft het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Brainial en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@brainial.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Zorg ervoor dat in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart zijn gemaakt. Dit is om uw privacy te beschermen. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Brainial wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt dit doen via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens bewaren en beschermen


Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is. Brainial neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@brainial.com.

Sollicitaties


Met uw sollicitatie verstrekt u ons uw persoonlijke gegevens zoals naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer, CV en sollicitatiebrief. Door het insturen van uw sollicitatie geeft u ons tevens toestemming om een online screening uit te voeren als onderdeel van de sollicitatieprocedure (bijv. LinkedIn etc.).

Brainial zal uw persoonlijke gegevens opslaan in een beveiligde database voor een periode van 4 weken, met toestemming voor 12 maanden. Wij geven uw gegevens niet door aan derden voor commerciële doeleinden. Alleen derden die ons helpen bij het vinden van nieuwe collega's hebben soms toegang nodig tot (delen van) uw gegevens. Wij zien erop toe dat deze derden zorgvuldig met uw gegevens omgaan en zich aan alle regels houden.


Wijzigingen in deze verklaring

Door technologische ontwikkelingen, wetgeving of gewijzigde bedrijfsprocessen is het noodzakelijk dat Brainial deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpast. Onderaan deze Privacyverklaring kunt u de datum zien waarop deze voor het laatst is gewijzigd. Brainial kan deze privacyverklaring eenzijdig wijzigen. Wij adviseren u daarom deze Privacyverklaring regelmatig te controleren op wijzigingen.

Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 3 mei 2022