Laatste Klantreferentie:
VORM & Brainial versnellen woningbouw met AI
Aanbestedingen

Een overzicht van de aanbestedings- en gunningsterminologie

1 juli 2020
10 min lezen
Gepubliceerd in
Aanbestedingen

Een overzicht van de aanbestedings- en gunningsterminologie

Een overzicht van de aanbestedings- en gunningsterminologie

In een vakgebied dat zo gedetailleerd is als aanbestedingen, is het niet verwonderlijk dat er zoveel termen zijn ontstaan om de specifieke kenmerken ervan te beschrijven. Als u gewoon nieuwsgierig bent naar deze wereld, of als u een professional bent die gewoon onderweg een definitie wil opfrissen, dan is dit artikel iets voor u.

Let op: deze blogpost is geschreven in het Engels en is mogelijk niet goed vertaald naar het Nederlands. De alfabetische volgorde kan onjuist zijn als gevolg van de vertaling.

A

Alternatief bod - Een bod op een verzoek om een voorstel dat afwijkt van de vermelde criteria. Meestal bevat het kosten- of tijdvoordelen ten opzichte van wat werd gevraagd;

Gunningscriteria - Een lijst van criteria waaraan de inschrijver moet voldoen om het contract in de wacht te slepen;

B

Bod - Als onderdeel van het biedproces, is het een document dat informatie bevat over de te leveren goederen of diensten, de prijs ervan en de verhouding tot de vereisten waaraan moet worden voldaan;

Bieden - In het bedrijfsleven is dit het proces waarbij geschikte onderaannemers worden geselecteerd om projecten uit te voeren of goederen te verwerven;

BidManagement - Het proces van toezicht houden op het constructieproces, het publiceren van een bid en vervolgens het selecteren van geschikte verkopers en/of leveranciers;

Brainial - een Smart Tendering Platform om organisaties te helpen de tijd, middelen en het geld te verminderen die worden besteed aan het reageren op aanbestedingen en om een hogere kwaliteit, winrate en winstgevendheid te behalen;

Koper - Een entiteit die de bedoeling te kennen geeft goederen of diensten te kopen.

C

Sluitingsdatum - De datum en het tijdstip waarop een inschrijvingsvoorstel moet zijn ingediend. Synoniem met uiterste datum voor indiening;

Commissie - Een term die gewoonlijk wordt gebruikt om te verwijzen naar de Europese Commissie;

Common Procurement Vocabulary (CPV) - Een corpus van gestandaardiseerde definities ontwikkeld door de Europese Unie om duidelijkheid te verschaffen in documenten betreffende overheidsopdrachten;

Contractvoorwaarden - Een bindend geheel van rechten en verplichtingen die van kracht worden na de officiële gunning van het contract;

Contract - Een bindende overeenkomst tussen twee partijen voor de uitvoering van werk en/of de levering van goederen;

Gunning van het contract - Het officieel maken van een contract tussen de aanbestedende dienst en de door hen gekozen leverancier. Het is de laatste stap in het aanbestedingsproces;

Aanbestedende dienst - Zie koper;

D

Deliverables - Of het nu gaat om interne of externe, tastbare of ontastbare goederen en diensten die moeten worden geproduceerd om een contract na te komen;

E

E-aanbesteding - Een breed scala van digitale oplossingen bedoeld om de aankoop van goederen/diensten via het internet te vergemakkelijken;

Elektronische aanbesteding / E-aanbestedingen - Een digitale oplossing om alle stappen in het aanbestedingsproces te stroomlijnen, van het adverteren tot het ontvangen en indienen van aanbestedingsgerelateerde informatie;

Europees enig aanbestedingsdocument (EPD) - Een gestandaardiseerd document dat door de Europese Unie is ontwikkeld om de procedure voor de verklaring van belangstelling van een entiteit voor de uitvoering van een opdracht te vergemakkelijken. Het dient als tijdelijk bewijs dat een bedrijf in het bezit is van diverse vereiste documenten (bv. belastingaangifte, strafblad, enz.), die pas na de gunning van het contract hoeven te worden overgelegd, uitsluitend door de winnende partij;

Blijk van belangstelling (EOI) - Een document dat wordt verzonden als onderdeel van de tweede stap van de aanbestedingscycli, en dat tot doel heeft de koper informatie te verschaffen over de belangstelling van leveranciers voor deelname aan het project;

F

Raamovereenkomst - Een overeenkomst tussen een of meer entiteiten waarin duidelijkheid wordt verschaft over de voorwaarden waaronder de opdracht moet worden uitgevoerd. Zij is voornamelijk gericht op de prijs en de vereiste hoeveelheid die moet worden geleverd, indien nodig;

G

Goederen. Fysieke objecten.

Governance - De erkende figuur van regelgevende autoriteit die verantwoordelijk is voor de vaststelling en tenuitvoerlegging van het beleid;

I

Uitnodiging tot inschrijving (Invitation to Tender -ITT) - De eerste stap van het aanbestedingsproces waarbij leveranciers wordt verzocht hun offertes binnen een bepaalde termijn in te dienen;

J

Joint Venture (JV) - Twee of meer zakelijke entiteiten die samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken;

N

Negometrix - Een online platform voor aanbestedingsprojecten die zowel aan de behoeften van de openbare als de particuliere inkoopmarkt voldoen;

O

Aanbieding. Zie Bod.

Publicatieblad van de Europese Unie (PBEU) - Een publicatie met alle nieuw gepubliceerde openbare aanbestedingen met een waarde boven een bepaalde drempel;

P

Partij - Een entiteit die betrokken is bij de ondertekening van een contract.

Pan-European Public Procurement Online (PEPPOL) - Een reeks richtsnoeren die door de Europese Unie in samenwerking met 18 andere overheidsinstanties zijn opgesteld;

Particulierfinancieringsinitiatief (PFI) - De uitvoering van projecten van openbaar belang met financiering door de particuliere sector;

Pre-Qualificatievragenlijst (PQQ) - Een stap in de aanbestedingscyclus die inkopers kunnen gebruiken om ongeschikte leveranciers uit te filteren;

Aanbesteding - Het proces dat organisaties en overheden moeten doorlopen om goederen of diensten aan te schaffen;

Aanbestedingssoftware / E-procurement - Een digitale oplossing bedoeld om de processen in de aanbestedingscyclus te automatiseren;

Publiek-privaat partnerschap (PPP) - Zie particulier financieringsinitiatief;

Voorkeursleverancierslijst (PSL) - De voorkeursleveranciers die een afnemer op een shortlist heeft geplaatst;

Voorstel - Zie bod;

Koper - Zie Koper;

Q

Offerte - Een eerste prijsofferte die door een leverancier wordt verstuurd in antwoord op een Offerteaanvraag van een afnemer;

R

Request for Tender (RFT) - Een formele uitnodiging aan leveranciers om specifieke goederen of diensten te leveren;

Request for Proposal (RFP) - Vergelijkbaar met een Request for Tender, worden Requests for Proposal gebruikt in gevallen waarin het noodzakelijke product of de noodzakelijke dienst die geleverd moet worden, nog niet bestaat en dus ontwikkeld moet worden;

Request for Quotation (RFQ) - Een niet-bindende uitnodiging aan leveranciers met het verzoek de koper prijsaanbiedingen te doen;

Request for Information (RFI) - Een document dat tijdens de eerste fase van het aanbestedingsproces wordt gebruikt om basisinformatie te verzamelen over de capaciteiten van de leveranciers. Vanwege hun gelijkenis worden Requests for Information en Expressions of Interest vaak samen gebruikt voor een groter effect;

Beperkte procedure - Een beperking van het aantal leveranciers dat tot de aanbestedingsprocedure wordt toegelaten;

S

Service Level Agreement (SLA) - Een verbintenis op het niveau van dienstverlening/goederen tussen een koper en de geselecteerde leverancier(s). De overeenkomst bevat met name details over de overeengekomen kwaliteit, beschikbaarheid en verantwoordelijkheden;

Kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) - Organisaties met minder dan 250 werknemers of een balanstotaal gelijk aan of lager dan 43 miljoen euro;

Leverancier - Een entiteit die de nodige middelen bezit om goederen of diensten te leveren, hetzij door middel van hun eigen productiemiddelen, hetzij dankzij hun positie in de toeleveringsketen;

T

Inschrijving - Een formeel antwoord op een verzoek om inschrijving;

Aanbesteding - Het proces van het zoeken van en inschrijven op aanbestedingen;

Tenders Electronic Daily (TED) - Een door de Europese Unie ontwikkeld onlineplatform ter ondersteuning van Europese overheidsopdrachten, waar informatie en offerteaanvragen worden geplaatst;

TenderNed - Een online marktplaats voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid;

V

Variant - In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld wanneer zij geïnteresseerd zijn in het stimuleren van innovatie op de markt, kunnen kopers toestaan dat een tweede bod wordt ingediend dat slechts aan de minimumvereisten van het bod hoeft te voldoen;

Verkoper - Zie Leverancier;

Hoe ingewikkeld aanbestedingsterminologie ook mag zijn, het is misschien wel het gemakkelijkste deel van het hele proces. Bent u geïnteresseerd in hoe Brainial uw Tender Team kan helpen de processen van het vinden en beantwoorden van geschikte biedingen te automatiseren? Neem contact met ons op of plan vandaag nog een gratis demo!

Vergelijkbare berichten

Lees meer over de laatste ontwikkelingen van Brainial, tendering & de fascinerende wereld van AI.
Bekijk onze Tendering & AI Blog.

Bekijk hoe u sneller betere voorstellen kunt maken

Wij leiden u graag door onze oplossing om
het potentieel voor u en uw bedrijf te verkennen.
Plan een demo
Een demo van Brainial
Ervaar onze waarde